Wednesday, March 16, 2011

RPH - Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tingkatan 1

 RPH - Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tingkatan 1 Semua Tajuk boleh di download dari senarai ini


Senarai Tajuk RPH Tingkatan 1

RPH contoh


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN ISLAMKelasTarikhMasa
 
 

Tingkatan        : 1                                                                   
Bahagian         : Ibadah
Tajuk               : Solat Fardu, Dalil wajib dan Hikmatnya
Rujukan          : HSP 40 / Buku Teks 162

Bil
Perkara
Huraian
1.
Isi
1. Pengertian Solat Fardu dan Dalil.
2. Waktu-waktu Solat Fardu
3. Syarat wajib, solat dan syarat sah solat.
4. Rukun-rukun solat.
5. Sunat Abad.
6. Sunat Haiah
7. Perkara yang membatalkan solat
8. Hikmat solat.
2.
Fokus
Amalan            -  Pelajar-pelajar dapat melaksanakan solat dengan betul.
Pemikiran        -  Pelajar memahami bahawa solat itu tiang agama.
Penghayatan     -  Sentiasa melakukan ibadah solat dalam waktunya.
3.
Kaedah
1.     Demonstrasi (tunjuk cara)
2.     Kuliah
3.     Sumbang saran
4.
Pengetahuan Sedia Ada
Pelajar telah mengetahui tentang kewajipan solat.
5.
Bahan Bantu
1.     Carta Solat
2.     Video/VCD
3.     Buku Teks
4.     Gambar
6.
Hasil P&P
Aras 1
Pelajar dapat :
1.     Menyatakan erti solat dan hukum solat fardu.
2.     Menyatakan waktu-waktu solat fardu.
3.     Menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat.
4.     Menjelaskan rukun-rukun solat.     

Aras 2
1.     Menjelaskan perkara-perkara sunat dalam solat Abad dan Haiah.
2.     Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan solat.

Aras 3
1.     Menjelaskan hukum solat.
2.     Menghafaz bacaan dalam solat.
7.
Set Induksi
Guru menunjukkan gambar masjid.
8.
Perkembangan
P&P
     

Langkah 1
1.     Guru menerangkan pengertian solat dan hukumnya.
2.     Guru meminta  pelajar menyatakan waktu-waktu solat.
3.     Guru bersama pelajar membincangkan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat.
4.     Membincangkan tentang rukun-rukun solat.

Langkah 2
1.     Guru meminta pelajar menyebutkan sunat-sunat Abad dan Haiah dalam solat.
2.     Perkara yang membatalkan solat.
3.     Guru membantu pelajar.

Langkah 3
1.     Guru meminta beberapa orang pelajar menyebutkan bacaan-bacaan dalam solat.
2.     Guru membincangkan bersama hikmat solat.
9.
Penutup
Pelajar merumuskan perkara berikut:-
1.     Hendaklah sentiasa menunaikan solat fardu dalam waktunya dengan sempurna.
2.     Hendaklah menjadikan solat sebagai ibadat penting dalam hidup.     
10.
Pengayaan
Pelebaran dan pendalaman:-
Pelajar diminta menghafaz semua bacaan dalam solat dengan betul.
11.
Lampiran
1.     Artikel-artikel dalam majalah atau akhbar tentang solat.
2.     VCD solat/kaset tentang cara solat.
                 
kongsikan bahan P&P anda ke blog ini. Email dan attach kan ke
faiizi05@gmail.com

سُبْحَانَ الله وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الغَظِيْمِ

Kalimataani khafiifataani ‘ala al-lisan thaqiilataan fil-miizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-‘azhiim.” 
" Ucapan yang ringan di lidah , berat pada timbangan mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-‘azhiim

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...