Friday, April 1, 2011

RPH - Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tingkatan 2

 RPH - Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tingkatan 2 Semua Tajuk boleh di download dari senarai ini
RPH contoh
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN ISLAM
Tajuk : Saidina Ali Bin Abu Talib Pemuda Yang Berani.
Rujukan : HSP / Buku Teks.
Kelas


Tarikh


Masa

Perkara
Huraian
Objektif
Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat :
1.Menerangkan biodata Saidina Ali B.Abu Talib.
2.Menyatakan keunggulan Saidina Ali B.Abu Talib.
3.Menyenaraikan pengorbanan dan jasa Saidina Ali B.Abu Talib terhadap Islam
4.Menjelaskan sebab-sebab berlakunya peperangan pada zaman Saidina Ali B.Abu Talib.
5.Merumuskan tamadun hasil daripada keberanian Saidina Ali B.Abu Talib.
Isi pelajaran
1.Biodata Saidina Ali B.Abu Talib
2.Keunggulan Saidina Ali.
3.Pengorbanan dan jasa Saidina Ali
4.Sebab –sebab berlakunya peperangan pada zaman Saidina Ali.
5.Tamadun
6.I’tibar.
Kaedah
1.Guru memberi penerangan.
2.Pelajar membuat perbincangan bersama guru.
3.Pelajar membuat pembentangan
4.Sumbangsaran.
Hasil P&P

Aras 1
Pelajar dapat :
1.Menerangkan riwayat hidup Saidina Ali.
2.Menerangkan keperluan bersifat dengan keperibadian Saidina Ali.
3.Menjelakan sebab-sebab berlakunya peperangan pada zaman Saidina Ali dan pengajaran darinya.
4.Berani menegakkan kebenaran dengan berjihad membangunkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi masa kini.
Aras 2
1.Menjelaskan pengorbanan Saidina Ali terhadap Islam
2.Menerangkan keistimewaan Saidina Ali.
3.Mencintai Allah dan rasulnya melebihi diri sendiri.
Aras 3
1.Menjelaskan sumbangan dan jasa Saidina Ali terhadap Ilmu pengajian Islam.
2.Bersemangat juang dan sedia berkorban.
Pengayaan
Pelajar membuat nota dalam bentuk peta minda berkenaan dengan tajuk.
Perkembangan PNP
Set Induksi
 Guru memanggil pelajar bernama Ali dan bertanya siapa yang memberikan namanya
Langkah 1
1.Guru menerangkan riwayat hidup Saidina Ali.
2.Guru menerangkan keperluan bersifat dengan keperibadian Saidina Ali.
3.Pelajar berbincang sebab-sebab berlakunya peperangan pada zaman Saidina Ali dan pengajaran darinya.
4.Guru menyatakan sifat berani menegakkan kebenaran dengan berjihad membangunkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi masa kini.
Langkah 2
1.Guru menjelaskan pengorbanan Saidina Ali terhadap Islam
2.Pelajar diminta menerangkan keistimewaan Saidina Ali.
3.Guru menggalakkan pelajar mencintai Allah dan rasulnya melebihi diri sendiri.
Langkah 3
1.Guru menjelaskan sumbangan dan jasa Saidina Ali dalam Ilmu pengajian Islam.
2.Pelajar berbincang tentang semangat juang dan sedia berkorban.
Penutup
Guru meminta pelajar membuat karangan pendek 150 perkataan berkenaan tajuk :
“Peranan masjid dalam Pembangunan Umat Islam”
BBM
Gambar-gambar masjid
Tindakan InterventionRefleksi


kongsikan bahan P&P anda ke blog ini. Email dan attach kan ke
faiizi05@gmail.com

سُبْحَانَ الله وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الغَظِيْمِ

Kalimataani khafiifataani ‘ala al-lisan thaqiilataan fil-miizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-‘azhiim.” 
" Ucapan yang ringan di lidah , berat pada timbangan mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-‘azhiim

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...